Skip to main content

Posts

Showing posts from December 20, 2015

10.000 sinh viên luật chính quy hàng năm ở Việt Nam

Bạn có thể học luật ở đâu, số lượng học viên và các loại bằng cấp nghề luật, dưới đây là một phần kết quả nghiên cứu mới đây của tôi, phân chia theo ba miền Bắc-Trung-Nam, như một quà tặng Chúc mừng Năm mới với các bạn quan tâm đến nghề luật, PDN. Danh sách các cơ sở dạy luật ở Việt Nam – cập nhật tới 1/201 7 STT Tên trường Ngành (Chuyên ngành) Cấp bằng Chỉ tiêu 1.          Trường Đại học Luật Hà Nội -    Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế -       LLB -       LLM -       SJD 1715 2.          Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) -       Luật học -       Luật kinh doanh -       LLB -       LLM -       SJD 400 3.          Học viện Ngoại giao -       Luật quốc tế -       LLB 90 4.          Trường Đại học Công đoàn -       Luật -       LLB 200 5.          Trường Đại học Kinh tế Quốc dân