Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2014

Bán đảo Crimea (Krim) và sự cùng khổ của báo chí Việt Nam

Bạn đọc, nếu không rành ngoại ngữ, chỉ còn biết nhận tin từ những tờ báo trong nước. Các báo này, tùy theo sức phóng viên, lại xào xáo tin tức từ báo chí nước ngoài. Ai thạo tiếng gì thì đọc tiếng đó. Rồi từ thập cẩm các nguồn được tin xào xáo đó, các nhà bình luận bắt đầu phát biểu tứ tung. Báo chí đứng đắn, nếu muốn, phải điều tra tường tận, trước khi phát tán thông tin. Có hàng vạn người Việt đang sống ở Đông Âu, nhất là ở ngay Ucraina và Crimea, họ nên là nguồn tin đầu tiên cho báo chí nước ta.