Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2016

Bài học từ thất bại kép

Xưa, biển trời miền Trung xanh ngắt, thanh bình nắng và gió mỗi ngày. Nay, hết  dưới biển tới trên bờ , n ếu đo đếm được độc hại mà dân ta phải chịu, Formosa quả thật là một thảm họa cảnh báo những thất bại kép trong điều hành đất nước. Xưa bao cấp, Nhà nước lo thay dân. Này hợp tác xã, này quốc doanh, làm cái gì, bán cho ai, với giá nào, hết thảy do Nhà nước ấn định, Nhà nước luôn nghĩ và làm thay dân. Nay cơ chế thị trường, việc buôn bán tùy ở nơi dân. Formosa hay Công ty môi trường Kỳ Anh, là doanh nghiệp ai cũng vì lợi nhuận. Đã vì tiền thì mấy ai để ý tới môi trường. Trời xanh là của chung, chẳng của riêng nhà nào, nếu không ai ngăn cấm thì doanh nghiệp vô tội vạ giành lấy của chung đó làm của riêng. Cái ấy người ta gọi là thất bại cố hữu của thị trường. Bao cấp ngày xưa đã thất bại, nay dân ta đón lấy những thất bại tiếp theo của thị trường. Cố tật ấy của thị trường đã hủy hoại môi sinh Nhật Bản, Trung Quốc, các quốc gia hầu như đều đã và đang phải trả giá thật đắt trên c

Thề

Thề là một nghi lễ cổ xưa, thường là cam kết đạo đức trước các đấng linh thiêng. Từ Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước và các vị đứng đầu các ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp ở nước ta, sau khi được Quốc hội bầu, phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và trung thành với Hiến pháp. Việc khôi phục nghi lễ này nhắc nhở nhiều điều. Thứ nhất, mọi quyền lực đều có giới hạn, người giữ chức vụ cao nhất trong các quyền lực đó cũng phải dừng trước các ngưỡng không thể bước qua. Nói cách khác, mọi quyền lực phải được giới hạn, giới hạn trước các giá trị linh thiêng. Thước đo sự phụng sự của những người giữ ngôi cao là sự tận tụy vì lợi ích của tổ quốc, lợi ích của nhân dân và tuân thủ Hiến pháp. Thứ hai, nếu vi phạm lời thề, thường người ta phải chịu “trời tru đất diệt”. Làm quan, thậm chí làm vua, đều nhất thời, chỉ có tiếng thơm trong lòng dân mới mong vạn đại. Người ta có thể dối dân, song làm sao dối trá được trước trời đất. Nếu vi phạm cam kết đạo đức ấy, người đã thề