Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2009
MÙA HÈ SINH VIÊN NÊN ĐI THỰC TẬP NGHỀ LUẬT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI HÀ NỘI (Do một sinh viên luật học Khoá 50 ĐHQG HN thực hiện trước khi tốt nghiệp) Đã khảo sát: 1. Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn pháp luật – Khoa luật-Trường đại học kinh tế quốc dân. 2. Trung tâm Hỗ trợ pháp lý và phát triển nguồn nhân lực của hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Trung tâm Thực hành nghề luật – Học viện tư pháp. 4. Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. 5. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư pháp thành phố Hà nội. 6. Văn phòng thực hành nghề luật (CLE) – Trung tâm LERES – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 7. Trung tâm tư vấn pháp luật – Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội 8. Trụ sở tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Không có trung tâm trợ giúp pháp lý) 9. Đoàn luật sư Thành phố Hà nội (Không có trung tâm trợ giúp pháp lý) 10. Thành Đoàn thành phố Hà Nội. (Không có trung tâm trợ giúp pháp lý) 11. Trung ương hội