Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2018

Grüß Gott: Tiểu bang Bavaria giữ gìn bản sắc

Từ 01/06/2018 tới đây, tất cả công sở thuộc Tiểu bang Bavaria của nước Đức phải treo Thánh giá , như một nỗ lực giữ gìn bản sắc Thiên chúa của văn hóa vùng này.  Với nền công vụ nước ta, có nên nghiên cứu & giảng dạy chuyên đề Nền móng Nho giáo của nền hành chính Việt Nam ?

Những điều không chỉ có ở Đồng Nai

Lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau, vun vén cá nhân là gì, xin hãy hỏi công ty Cường Hưng ở tỉnh Đồng Nai. Kết luận thanh tra về sai phạm của bà Mỹ Thanh không thật mới, nó chỉ xác tín điều đã xảy ra từ hàng chục năm nay. Khi quyền lực chính trị bị lạm dụng, dan díu với kinh doanh của thân hữu, tạo ra những cuộc chia chác lớn, của cải và cơ hội phát triển quốc gia bị tước dần làm của riêng. Cũng như ở nhiều nơi khác, bà Mỹ Thanh là con của nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tài nguyên mà bà vun vén cho công ty của người thân là đất đai và các dự án hạ tầng. Bà chỉ chưa khéo vì bẻ cong quy hoạch mà không lấy ý kiến hội đồng nhân dân, lại cũng lộ liễu ký cho Cường Hưng các dự án vượt ra cả lĩnh vực thẩm quyền được phân công. Những việc ấy diễn ra đã từ lâu, cũng như ở nhiều nơi khác, chính quyền và hệ thống chính trị ở Đồng Nai không thể không biết, chỉ có phần lớn mọi người chọn cách làm thinh. Hình như nội tình công ty Cường Hưng lục đục, ganh đua lợi ích mới làm rò rỉ dần ra các sai

Sửa Luật Giáo dục: Góp ý từ thực tiễn đào tạo luật

Dẫn nhập : Dựa trên Tờ trình của Chính phủ, và đề xuất từ chính các Ủy ban của Quốc hội, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đang được sửa. Nội dung của hai đạo luật này rất rộng. Để mỗi một lần sửa luật đạt hiệu quả, theo thiển nghĩ của tôi, nên thảo luận hết sức tập trung, việc gì cấp bách, đáng phải sửa, sửa xong sẽ khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy nền giáo dục quốc gia trở nên có chất lượng hơn, thì hãy sửa. Về đại thể, cần trả lời ba câu hỏi: -       Trục trặc lớn nhất về giáo dục hiện nay là gì, trục trặc đó có nguyên nhân từ chính sách pháp luật của Nhà nước hay không? -       Trong khả năng nguồn lực hạn hẹp, Chính phủ nên ưu tiên làm gì để giải quyết trục trặc đó? -       Các giải pháp của Chính phủ đã thông minh, hiệu quả, công bằng hay chưa, có đối tượng nào bị bỏ rơi bởi những giải pháp đó hay không? Thảo luận chính sách giáo dục :   Lựa chọn cách diễn đạt trong dự luật không phải là việc của dân chúng, các vấn đề chính sách và hậu quả của nó đối với các