Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2014

Người luật sư cô đơn

Bác Trương Trọng Nghĩa chắc sẽ cảm thấy cô đơn. Trong lúc người ta thảo luận về thẻ căn cước và chứng minh nhân dân, bác lại chen ngang, xin lỗi Quốc hội, và đề xuất thông qua một Nghị quyết về Biển Đông. Tất nhiên, bác nói thì bác nghe, hết phiên họp ai về nhà nấy, không có Nghị quyết, Quốc hội chỉ thông báo cực lực phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc, thế thôi. Chị bán chè đầu con hẻm ở Sài Gòn, nghe tin Trung Quốc hành xử như côn đồ trên biển, cũng cực lực phản đối. Song khác với chị, Quốc hội hình như còn là một trong vô số các cơ quan quyền lực Nhà nước. Vì là tập thể, 500 ông bà nghị sỹ mỗi người một phiếu ngang nhau, cơ quan ấy chỉ có thể bày tỏ ý chí thông qua các nghị quyết. Luật, dự toán ngân sách, các kết luận giám sát... hết thảy hành vi của Quốc hội đều được thể hiện bởi các nghị quyết mà nó thông qua. Muốn thông qua một nghị quyết, phải có người đề xướng. Bác Trương Trọng Nghĩa đã làm cái việc ấy. Người đề xướng phải được ít nhất dăm bẩy ông bà nghị sỹ khác phụ họa