Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2008

IP LAW TEACHING IN VIETNAM

EMERGING NEEDS AND RESPONSE TO IP LAW TEACHING AND TRAINING: SOME OBSERVATION AND EXPERIENCES IN VIETNAM Pham Duy Nghia ( Draft paper provided for WIPO) Historical background Emerging from an agricultural nation, dominated by Confucianism, the traditional Vietnam and its people, though rich at customary tradition, professional experiences, know how and secrets, did not know IP law and law teaching as have they developed for centuries in the West [ [2] ]. The reception of Western IP Law into Vietnam only occurred during the period of colonization. French ruler declared the application of their civil and commercial law, including the Law on Patent of French dated June 23, 1893 and others IP law and regulation in French territories and protectorates [ [3] ]. Much later, as the reception of Western commercial and IP law, the law teaching for Vietnamese nationals could only started in the early of 20th century. Following primary law courses as provided in the Ecole de Droit et d’Admini

Giao luu tri thuc Viet

TRI THỨC: CHÚT NGỄNH NGÃNG ĐÓN XUÂN Phạm Duy Nghĩa Cuối năm nay tôi bị một trận ốm ra trò, người lúc nóng lúc lạnh tựa giá cả lên xuống ngoài ngõ. Bài dưới đây ghi lại những suy nghĩ lan man về giao lưu tri thức người Việt sống rải rác khắp năm châu, mà tôi nghĩ, cùng với những dòng vốn đầu tư, hàng hóa và giao lưu văn hóa khác.. sẽ róc rách hòa chảy tới đất nước này. Cứ 8 người sống trong nước thì 3 người ở nước ngoài , tri thức của người Việt Nam bởi thế được lưu giữ một phần ở trong nước, và một phần đáng kể tản mạn khắp hải ngoại. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn những giá đầy ắp sách cổ và tư liệu quý về Việt Nam ở tầng hầm thư viện Harvard Jenching, ở thư viện Max Planck Hamburg-(Thư viện Hoàng gia Phổ trước kia), ấy là chưa kể đầy ắp những lưu trữ về Việt Nam ở Pháp, Trung Quốc, Hà Lan và vô số những nơi không ngờ khác. Vấn đề lớn hiện nay là khơi thông những dòng trí thức Việt ấy, để cho một niềm đau xa xứ của cũng mau nhận được sự đồng cảm quê nhà. Với tri thức Tây, Tàu sự