Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2009

Tai Ho Sin: Chien tranh bien gioi Viet Trung

Chợ của người Tày trên đường tới đèo Tài Hồ Sìn. 30 năm trước đầu rơi máu chảy giữa những đồng chí Việt Trung. Nơi ấy, người ta cũng bảo một dạo có loại "cao bành trướng" được nấu từ những bộ xương rã rời bên khe núi. Thực hư không rõ.

Nhan chuyen tien tet cua ho ngheo

NHÂN CHUYỆN TIỀN TẾT CỦA HỘ NGHÈO Phạm Duy Nghĩa Miếng khi đói bằng gói khi no, quà của chính quyền giúp người nghèo cùng hưởng Tết. Chỉ đáng tiếc, như dạo nào xà xẻo tiền cứu trợ, chút tiền Tết của người nghèo lần này cũng bị rơi rụng phần nào bởi một số trưởng thôn có quyền chia. Xét về hiệu lệnh, văn bản của Chính phủ đã rất rành rọt: 200 nghìn đồng một người, mỗi hộ nghèo không quá 1 triệu đồng, danh sách hộ nghèo đã được lập. Như vậy, tiền Tết trợ giúp người nghèo là tiền mặt, không thể được thay thế bằng hiện vật, không thể khấu trừ để trả các khoản mà hộ nghèo còn nợ chính quyền, càng không cho phép các trưởng thôn tự tiện phân bổ lại. Xét về thực thi, từ khi Quyết định của Thủ tướng được ban hành ngày 15/01/2009, cho đến Tết, các địa phương từ tỉnh, huyện tới thôn, xóm, phố, cụm dân cư có khoảng 10 ngày để nhận lệnh, nhận tiền và tổ chức cuộc phân chia. Người có dấu hiệu vi phạm phần lớn là các trưởng thôn, trưởng xóm ở những khu vực nghèo. Hối hả cuối nă