Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2019

Spiegel 2/1979

40 năm chiến tranh chống giặc Tàu, tìm đọc lại bài “ Những đứa trẻ thiếu giáo dục trong vườn của Trung Hoa ” và vài bài tương tự, được Spiegel thực hiện trong tháng 2/1979 và sau đó (tiêu đề được Spiegel đặt trong ngoặc kép). Trong cuộc chiến phe nhóm của Đảng CS Trung Quốc, cuộc chiến đẫm máu đã củng cố vị thế của Đặng Tiểu Bình, giúp ông ta đè bẹp các đối thủ và cải cách nước Tàu. Thời gian đã lùi rất xa, báo chí đáng ra cần giải thích toàn cảnh & sâu sắc hơn cuộc chiến này, mới mong rút được trúng và đúng bài học cho người thời nay.