Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2011

Đằng sau những sân golf

ĐẰNG SAU NHỮNG SÂN GOLF Trái quy hoạch tổng thể Thủ tướng đã ký, các địa phương lại lăm le thu hồi đất để cấp cho các chủ sân golf. Quy hoạch, giao dự án, thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư, đằng sau những ngôn từ hành chính khô khốc ấy, sự hấp dẫn chính là từ đất; sân golf trở thành sân chia lợi ích cho những người được dự phần. Đứng ngoài rìa nhìn cuộc chia lợi ích ấy chính là những người nông dân từng cặm cụi canh tác trên mảnh đất xưa của tổ tiên, sân golf đâu có tạo thêm đáng kể việc làm cho gia đình của họ. Đứng ngoài rìa sẽ là những thế hệ cháu con mất dần đất trồng lúa, mất dần an ninh lương thực, mất dần cả nguồn nước ngọt khan hiếm từng ngày. Đua nhau kiến nghị lập dự án sân golf, người ta chiều theo tiện ích người có của mà xao nhãng dần sân chơi, nơi luyện tập hay công viên cho quảng đại dân nghèo. Ồn ào sân golf, thêm một lần nữa cho thấy nguy cơ các quyết định hành chính bị dẫn dắt bởi những nhóm lợi ích đầy thế lực, ham muốn giữ chỗ hoặc giành lấy quỹ đất cho các dự á