Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2020

Bệnh dịch và Tự do

Chống bệnh dịch, co cụm lại, chúng ta sống. Dịch hết, lo làm ăn, chúng ta cần tự do. Vụ án Hồ Duy Hải được cả nước quan tâm bởi dường như sự tự do ấy còn rất mong manh, dễ vỡ. Cần làm gì để từng người dân an tâm hăng hái làm ăn? Sự khá giả mà Việt Nam đạt được, hết thảy đều nhờ tự do. Tem phiếu, phân phối, ngăn sông cấm chợ… đã lùi xa như cổ tích. Tự do khởi nghiệp, sáng tạo, tư hữu, cạnh tranh đang tạo thêm của cải và sự thoải mái cho người dân. Người ta cần những sự tự do ấy để sống. Với bất kỳ ai, vướng vào vòng lao lý thì ngay lập tức mọi sự thoải mái đều chấm dứt. Khi Hồ Duy Hải là người tù, trước quyền uy nhà nước, chỉ có thượng tôn những quy tắc pháp luật chặt chẽ, khắt khe may ra mới bảo vệ được anh ta. Trọng chứng hơn trọng cung, từ cổ xưa người nước ta cũng đã biết điều đó. Nếu chứng cứ được lập ra bằng những cách không đúng luật, thì chúng vô giá trị. Thiếu chứng cứ, phải suy đoán mọi nghi can là vô tội. Là suy đoán thôi, chứ chỉ có trời cao đất dày mới biết ai bị oa