Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

Tái cấu trúc - Giữa nói và làm

Tái cấu trúc là nói với người hay chữ, với dân thường người ta hiểu nền kinh tế đã run lên như ngôi nhà trước bão vì rường cột của nó lung lay. Vung tiền dân cho doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư công, kiểm soát lỏng lẻo giới tài chính và kinh doanh nhà đất trong một thị trường đầy rẫy những tin đồn, khi nền kinh tế đình đốn và đồng tiền mất giá, nỗi bất hạnh đổ ập ngay xuống đầu người dân, trước hết là dân nghèo. Để giữ lấy sự ổn định có nguy cơ đã trở nên mong manh, Chính phủ đã nhiều lần tuyên bố sẽ dựng lại rường cột cho ngôi nhà trở nên ngay ngắn, bắt đầu bằng siết chặt kiểm soát các tổ chức tín dụng, ép doanh nghiệp nhà nước phải tuân theo luật chơi của thị trường và kiểm soát gắt gao hơn các dự án đầu tư công. Đó chính là ba trọng tâm căn bản của tái cấu trúc nền kinh tế. Chỉ có điều, sau nhiều lời nói, để dân tin, chính quyền phải bắt đầu ngay với những việc làm cụ thể. Dường như, trong thời gian qua, lời nói chưa hẳn lúc nào cũng đi đôi với việc làm. Nguồn vốn cấ