Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2012

Toi tuong la the

Tôi tưởng là thế Tuần này, một vài tờ báo rụt rè đưa tin , ở một miền quê ngoài Bắc hàng ngàn cảnh sát bao vây, cưỡng chế thu hồi đất của dân làng để giao cho một công ty kinh doanh (xây những ngôi nhà đẹp, bán cho người có tiền). Có mùi lựu đạn cay, dùi cui và những tiếng la hét, 20 người bị tạm giữ. Về mặt pháp luật, điều ấy cần được giải thích như thế nào? Tôi đọc Điều 23 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, theo đó " Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia , Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường ". Tôi cũng đọc Câu thứ 2 Điều 18 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, theo đó " Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài ". Như vậy, quyền sử dụng đất của dân làng dù chưa được công nhận là sở hữu tư nhân tuyệt đối, song cũng là một quyền tài sản được nhà nước bảo hộ. Quyền tài sản ấy chỉ bị trưng mua hoặc trưng dụng trong những trường hợ