Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2018

Một định hướng nghiên cứu mới

Từ hơn 30 năm nay, các nhà kinh tế và hoạch định chính sách nước ta đã thảo luận rất nhiều về tự do, mở cửa thị trường, hội nhập. Nhiều tới mức, Nhà nước lùi dần, nhường sân cho thị trường. Tư duy ấy tràn lan (các tranh luận khôi hài mới đây về cái gọi là “học giá”, “trạm thu giá”, giá dịch vụ y tế… là vài thí dụ). Mặt khác, người dân nước ta cũng chào đón, thân thiện, ủng hộ kinh tế thị trường (thái độ và cảm nhận thị trường của người Việt Nam đã thuộc loại cao nhất thế giới, dân Việt yêu mến thị trường còn hơn cả dân Mỹ, theo điều tra quốc tế cứ 100 người được hỏi thì 95 người ủng hộ kinh tế thị trường, chỉ có 3 người phản đối) [i] . Nước ta cũng đã mở cửa thị trường nội địa một cách quá mức hăng hái. Nếu đo mức độ mở của nền kinh tế bằng tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP, thật kinh ngạc, Việt Nam đã thuộc nhóm 7 quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc chấp nhận mở toang thị trường nội địa [ii] .             Cải cách thể chế được khởi đầu bằng việc xây dựng luật lệ cần cho đổi

Thấy gì qua câu chuyện bản quyền Asiad 2018

Nước ta có quá nhiều nhà đài, lại được viết tắt toàn bằng tiếng Anh, nào là VTV, VOV. Đó là những đơn vị sự nghiệp thực thi sứ mệnh Nhà nước giao. Vừa qua, VTV từ chối mua quyền phát sóng các cuộc tranh tài tại Asiad 2018, nhất là bóng đá, cho rằng phí bản quyền quá đắt. Lại hay tin VOV đã mua được quyền ấy và người dân có thể xem bóng đá ở những kênh do VOV chỉ định. Không chỉ là thể thao, bóng đá kết nối xã hội. Ẩn chứa nhiều khát khao, rất đông người Việt Nam tìm đến những sự kiện thể thao ấy để bày tỏ nỗi niềm của mình. Được xem các trận đua tài tại Asiad 2018 là quyền của họ, một nhu cầu đại chúng mà Nhà nước phải tìm cách thỏa mãn một cách thỏa đáng. Các nhà đài công lập phải phục vụ nhu cầu đại chúng ấy của người dân. Chuyện phí bản quyền đắt hay rẻ phụ thuộc vào quan hệ thị trường, vào tài năng đàm phán, chiến lược kinh doanh, và thái độ phục vụ nhu cầu đại chúng của các nhà đài. VTV từ chối mua quyền phát sóng Asiad 2018 chắc có lý do riêng của mình, vì lợi ích của