Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2013
Trung Quốc công khai đề cao sở hữu tư nhân , dùng roi vọt thị trường để kỷ luật doanh nghiệp quốc hữu. Cùng một hệ thống chính trị, sao trí thức nước họ dám nghĩ, trong khi các giáo sư tiến sĩ nước ta run sợ đến thảm hại, đồng thanh ê a những giáo lý cổ hủ lụi tàn. Một thời thật hổ thẹn.