Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

Thông điệp liên bang

Khi còn làm Thủ tướng, trong các năm 2013-2015, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều bài viết đầu năm . B áo chí nhất loạt rút tít: Thông điệp đầu năm của Thủ tướng.   Lời lẽ hào sảng, viễn kiến toàn cầu, ngôn từ tân thời, này nhé: dân chủ, pháp trị, nhân quyền, sự tham gia của người dân, phát triển bao trùm. Rồi ông về hưu. Không thấy ai nói gì thêm về những Thông điệp ngày ấy. Những gì ông cựu Thủ tướng đã làm không đủ sức trở thành một tục lệ. Lý do thật đơn giản: ở các quốc gia do những đảng cộng sản lãnh đạo Thủ tướng không có toàn quyền thực sự để dẫn dắt nền hành pháp (tuy hiển nhiên là người có thế lực mạnh mẽ, tùy thuộc vào cách tạo dựng và điều khiển các liên minh). Không biết ông cựu Thủ tướng, hay những quân sư chắp bút bài viết cho ông ấy, có lấy cảm hứng từ những Thông điệp Liên bang của Tổng thống nước Mỹ hay không. Chắc là không, vì người ngây thơ bây giờ hiếm lắm. Hôm qua, Tổng thống nước Mỹ vừa diễn xong màn trình bày Thông điệp. Người Mõ của Hạ viện rao: N