Skip to main content

Posts

Showing posts from July 22, 2007

Gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ luật học, mẫu và cách viết đề cương

Gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ luật học, luật kinh tế, MS 603850 Gợi ý cách viết đề cương Một số điểm cần lưu ý trong khi viết luận văn thạc sĩ 1. Những kiểu đề tài nên tránh: 1.1. Đề tài quá xa công việc mình đang làm, đề tài không có hứng thú viết 1.2. Đề tài quá lớn Hoàn thiện pháp luật hợp đồng Hoàn thiện luật công ty Luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền Xây dựng luật an sinh xã hội Xây dựng pháp luật cho thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất.. 1.3. Đề tài quá cũ, cách tiếp cận quá cũ Địa vị pháp lý của Tổng công ty Quản lí nội bộ CTCP Hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM Pháp luật về cổ phần hóa DNNN (viết chung chung) 1.4. Đề tài quá mới (vấn đề mới, cách tiếp cận quá mới, khó chấm..) 1.5. Đề tài có nguy cơ không hợp với mã số chuyên ngành Quản lí nhà nước về doanh nghiệp (lạc đề với hành chính) Xử lí phạt vi phạm luật lao động (lạc đề với hành chính) Tự do kinh doanh (lạc đề với lí luận chung) Văn hóa kinh doanh (lạc đề với lí luận chung) Cơ cấu tổ chức UBCK etc (lạc với hàn