Skip to main content

Posts

Showing posts from November 18, 2012

Giới thiệu cuốn "The Lê Code" cho Giải thưởng Phan Chu Trinh

The Lê Code: Law in Traditional Vietnam, A Comparative Sino-Vietnamese Legal Study With Historical-Juridical Analysis and Annotations . 3 Volumes. By Nguyen Ngoc Huy and Ta Van Tai with the cooperation of Tran Van Liem for the translation. Athens and London: Ohio University Press, 1987. Vol. I: Pp. xii, 293; Vol. II: Pp. 360; Vol. III: Pp. 363. Tables, Appendices, Sketches, Bibliography, Glossary, Index. Nhận xét về cuốn sách "The Lê Code: Law in Traditional Vietnam" Đây là một cuốn sách có mặt ở hầu hết thư viện luật học ở các trường đại học danh tiếng ở Phương Tây. Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên cách đây khoảng 14 năm, vào Mùa thu năm 1998 tại Trường Luật Stanford và thi thoảng vẫn phải tìm đến nó để tra cứu về cổ luật. Cuốn sách này nổi bật trên giá sách của thư viện vì mấy lẽ. Thứ nhất, tư liệu viết về luật pháp Việt Nam bằng tiếng Anh thật nghèo nàn, thế giới biết về luật pháp nước ta chủ yếu thông qua lăng kính của người Tây. Thứ hai, cổ luật Việt Nam đã â

Dân Miến Điện chào đón Tổng thống Hoa Kỳ

Một dạo ông bà Clinton thăm Hà Nội, dân chúng đứng hai bên đường Kim Mã, Núi Trúc tự phát vỗ tay rào rào khi ông Tổng thống cao lớn này mở cửa sổ ô-tô và vẫy tay chào họ. Nay ông Tổng thống Obama không thăm Hà Nội mà lại thăm Răng-gun, Căm-bốt và Thái-Lan, người Hà Nội có ai chạnh lòng?       (Ảnh từ Spiegel, Dân chúng Miến điện đón chào sự kiện O-bur-ma).