Skip to main content

Posts

Showing posts from February 24, 2008

Dao tao luat hoc: Mot vai goi y thao luan

ĐÀO TẠO LUẬT HỌC: GÓP MỘT CÁCH NHÌN TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ VÀI GỢI Ý THẢO LUẬN Phạm Duy Nghĩa [*] 1. Dẫn đề 2. Đào tạo luật tại Nhật bản, Nam Hàn, Trung Quốc và Philippines 3. Đào tạo luật tại Đức và Thụy Sỹ 4. Đào tạo luật học tại Anh, Úc, Tân Tây Lan và Nam Thái Bình Dương 5. Đào tạo luật tại Hoa Kỳ, Canada và một số nước Nam Mỹ 6. Bình luận tổng quan 7. Một vài đề xuất 1. Dẫn đề Tôi đang làm một vài cuộc điều tra nho nhỏ để tìm hiểu sinh viên ngành luật. Kết quả dưới đây chưa thật khách quan, song có thể gợi suy ngẫm. Trong số 50 người đã tốt nghiệp ngành luật, 30% tìm được việc trong lĩnh vực kinh doanh, 30% trong lĩnh vực công chức, 26% hành về luật sư và bổ trợ pháp lý, và 14% đang tìm việc. Từ đây có thể cảm thấy dường như khu vực tìm việc của người học luật ngày càng xa nhau; nhu cầu khác biệt thì chương trình học cũng nên thiết kế đa dạng hơn chăng? Thêm nữa, tin dưới đây có thể làm không vui cơ sở dạy luật, trong gần 90 người tham gia chỉ có 10% tự hào với nơi mình họ