Skip to main content

Posts

Showing posts from May 16, 2021

Lay Judges in Vietnam: Hội thẩm ở Việt Nam

Bài viết dưới đây gợi thảo luận về các vấn đề sau: (i) Vì sao người dân không có nghiệp vụ lại được tạo cơ hội tham gia các hội đồng xét xử tại tòa án cùng với các thẩm phán chuyên nghiệp? (ii) Việc tạo điều kiện cho người dân tham gia xét xử tại tòa án có thể đặt ra những rủi ro gì? (iii) Các gợi ý chính sách làm cho người dân tham gia có hiệu quả hơn vào hoạt động xét xử của tòa án.   I. Khái quát về hội thẩm/bồi thẩm đoàn   Hội thẩm là một chế định ngoại lai, từ nước ngoài, du nhập vào nước ta từ 70 năm nay. Mục đích của chế định hội thẩm là để tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia vào quá trình xét xử, nhất là trong cá vụ án hình sự, tạo trao đổi thảo luận giữa các thẩm phán chuyên nghiệp và người nghiệp dư, qua đó nhằm đạt được và làm lan rộng công lý. Tên gọi của chế định này có thể dịch là hội thẩm, bồi thẩm, thẩm phán không chuyên, bồi thẩm đoàn . Tùy theo truyền thống pháp luật theo án lệ kiểu Anh hay dân luật kiểu Châu Âu lục địa, mà cách lựa chọn, phân công c
  Pham Duy Nghia graduated at Leipzig University in Germany (LLB 1988, PhD 1991). He was a Fulbright visiting scholar at Harvard Law School (2001-2002). At Fulbright University Vietnam he teaches Law and Public Policy, Public Governance, Research Methods of Public Policy. As arbitrator Prof Pham Duy Nghia has served in more than 100 cases hearing transnational business disputes, including commercial, investment, construction, insurance, corporate disputes, M & A and intellectual property disputes. Besides teaching, research, and practicing law, Pham Duy Nghia is a frequent commentator in leading newspapers and media in Vietnam. The areas concerned include protection of basic citizen’s right, voice and accountability in public governance, regulatory quality, rule of law and access to justice.