Skip to main content

Posts

Showing posts from November 17, 2019

The puzzles of political reform in Vietnam

Vietnam’s growing economy is one of a very few recent global success stories. With a population of 95 million people and with GDP approaching US$8000 per capita (in PPP terms), Vietnam is home to millions of private businesses and has become an attractive destination for foreign direct investment. The lives of millions of Vietnamese have improved, poverty has fallen and by 2035 more than half of Vietnam’s population are projected to join the ranks of the global middle class. Deeply integrated into the global economy, Vietnam is party to many new generation free trade agreements , including with the EU, Japan and the regional CPTPP. Unusually for a country with such a large population, Vietnam ranks fifth among the most open economies in the world, with total trade more than double the size of GDP. But political reform in the country is uncertain and less visible. Vietnam remains an authoritarian regime with a single ruling party. The party controls the elective body, th

Đối thoại, hòa giải tại Tòa án

Luật Đối thoại, hòa giải tại tòa án đã được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật, dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận lần thứ nhất vào kỳ họp tháng 10/2019, thảo luận lần thứ hai và có thể được thông qua vào kỳ họp tháng 5/2020. Để cung cấp thêm thông tin, bài viết dưới đây giới thiệu quy định pháp luật và thực tiễn hòa giải tại tòa án của CHLB Đức. Đức là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, có kim ngạch XNK thuộc loại cao nhất thế giới (thậm chí năm 2018 thặng dư thương mại vượt cả Trung Quốc). Nước Đức có một nền tư pháp truyền thống đáng tự hào, song đang buộc phải thay đổi để du nhập các hình thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR), trong đó có hòa giải trong và ngoài tòa án. I.        Sơ lược kinh nghiệm về hòa giải tại tòa án của CHLB Đức: Cũng giống như ở các nước khác, hòa giải tại Đức có thể được tiến hành ngoài tòa án, hoặc tại tòa án. Để phân biệt, về khái niệm, hòa giải viên ngoài tòa được gọi là Mediator (vay từ tiếng Anh), hòa giải viên tại tòa án thì đ

Đoán định tư pháp là gì?

Bài viết ngắn dưới đây góp phần tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau đây: (i) Đoán định tư pháp là gì, ra đời trong bối cảnh nào, có ảnh hưởng gì trong ngành tư pháp trên thế giới, (ii) Ngành tư pháp Việt Nam nên chuẩn bị như thế nào để chủ động ứng xử với xu thế Đoán định tư pháp [1] . Đoán định tư pháp (Predictive Justice) là gì? 1.       Đoán định tư pháp là một xu thế thay đổi cung cách cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có hoạt động xét xử của tòa án, dưới sức ép của thời đại dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), với sự xuất hiện của các công ty khởi nghiệp công nghệ pháp lý (Legal Tech start-up), cung cấp những giải pháp tư vấn, hỗ trợ pháp lý trên nền tảng của các công nghệ thông minh. 2.       Xu thế này bắt nguồn từ những nỗ lực cung cấp nguồn luật mở (open data) từ 50 năm nay. Do công nghệ thay đổi rất nhanh (máy tính, vật liệu bán dẫn, chip điện tử, mạng Internet, các thuật toán dẫn tới trí tuệ nhân tạo), 50 năm qua máy tính đã thông minh hơn 1,