Skip to main content

Posts

Showing posts from March 10, 2013

Luật và ngôn ngữ mềm

Nếu Dự thảo sửa đổi HP 1992 (Điều 58 Khoản 2, câu 2) đã ghi nhận " quyền sử dụng đất (trong đó có đất ruộng của nông dân) là một quyền tài sản" , thì phải tiến thêm một bước nữa, cần quy định nhà nước không có quyền thu hồi hay quốc hữu hóa quyền tài sản riêng ấy của người ta. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do an ninh-quốc phòng, nhà nước chỉ có thể trưng mua hoặc trưng dụng đất của dân theo nguyên tắc đền bù thỏa đáng. Cơ quan nhà nước càng không có quyền bằng lệnh hành chính và dùng cảnh sát, quân đội để " giải tỏa mặt bằng ", " cưỡng chế thi hành " để thu lấy đất của dân. Khi có tranh chấp giữa dân và nhà nước về quyền tài sản đất đai, chỉ có Tòa án và lực lượng thi hành án mới có sự chính danh để cưỡng chế thi hành các lệnh tòa theo những trình tự tố tụng đảm bảo công lý. Tóm lại, ngôn ngữ làm luật thời nay cũng nên mềm dẻo, tôn trọng dân quyền, bớt đi bạo lực.

Cháy nổ và Chính quyền hiệu năng

Cháy nổ khắp nơi, các cơ quan quản lý thế nào? Đó là câu hỏi của ông Chủ tịch UBND TPHCM. Điều đúng với phòng hỏa thì cũng đúng với trị an, phòng bệnh, phòng độc... tựa như việc in cờ Trung Quốc treo ở cổng trường trong sách dạy con trẻ nước ta. Hỏi tức là truy tìm câu trả lời. Người dân mong ông Chủ tịch Thành phố HCM nói riêng và nền công vụ nói chung phải tìm ra lời giải, bởi lẽ chính quyền được lập ra để chịu trách nhiệm trả lời trước nhân dân. Để xây dựng một chính quyền hiệu năng cần thảo luận chính quyền cần làm những việc gì và làm những việc đó sao cho hiệu quả, tức là đạt kết quả tối ưu với phí tổn tối thiểu. Việc thứ nhất liên quan đến chức năng của chính quyền, việc thứ hai liên quan đến cách thức tổ chức nền công vụ. Thật trùng hợp chủ đề này liên đới mật thiết với cuộc thảo luận Hiến pháp đang ồn ào diễn ra. Hiến pháp phải ấn định rạch ròi chức phận của chính quyền Trung ương và địa phương. Những việc gì không thuộc thẩm quyền của Trung ương thì hiển nhiên phải thuộc v