Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2009

Cuoc canh tranh y tuong

ĐẠI HỌC VÀ CUỘC CẠNH TRANH Ý TƯỞNG Phạm Duy Nghĩa Tranh nhau mua sắm ở những siêu thị lớn, bạn có thấy cũng hàng hoá Việt Nam, cô nhân viên thu ngân Việt Nam, song lãi thuộc về nhà đầu tư nước ngoài. Xôn xao đô thị mới văn minh, bạn có thấy đất của ta, tiền cũng của ta, song có ai hay lãi chảy về đâu. Ý tưởng đã làm nên sự khác biệt ấy. Một dân tộc mạnh không chỉ vì cơ bắp, dân tộc ấy phải được tự do sáng tạo, biết khuyến khích cuộc cạnh tranh giữa các ý tưởng và bảo vệ những ý tưởng ấy như tài sản của mình. Tự do, ý tưởng, sáng tạo… không tự nhiên mà có, chúng là những đức tính quý của con người chỉ nảy mầm khi được ươm từ nhỏ tới lớn. Đại gia và hoa hậu, truyện vụ án giật gân và những chuyện tình ướt át, ươm khao khát tiêu dùng và thoả mãn cá nhân chúng ta sẽ nhận được những con người ích kỷ. Bên cạnh sự giáo dục của gia đình và cộng đồng, nền đại học và giới truyền thông có công và có thể cũng sẽ có tội rất lớn khi góp phần tạo ra những nhân cách mới song chưa chắc đã văn