Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2009

Nguoi dan ong thiet thoi

Người đàn ông thiệt thòi không tự đi được bằng đôi chân của mình mà phải nhờ đến chiếc xe lăn ấy là ai mà khi ông mất Hồ Chí Minh đã viết nhiều lời thương tiếc trên báo Cứu Quốc. Ông là ai, mà nếu còn sống, các nhà sử học có thể dự báo những kẻ thực dân không thể ngang nhiên chia phần những miếng bánh chiến lợi phẩm sau Đại chiến thế giới thứ hai. Ông là ai mà ngày qua ngày hậu duệ của những người di cư nghèo khó vẫn thương mến nắm lấy từng ngón tay, đến mức chúng sáng lên dị thường so với bức tượng đồng.Người đàn ông thiệt thòi ấy-mà tiếng Việt chúng ta xách mé gọi là người tàn tật-chính là Franklin Roosevelt, bốn nhiệm kỳ làm Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (1933-1945). PDN
MUA BÁN DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN QUẢN TRỊ CÔNG TY Phạm Duy Nghĩa [1] Dẫn nhập : Mua bán công ty đã xuất hiện và sẽ trở nên sôi động ở Việt Nam, nhất là khi các nhà đầu tư từ Trung Hoa đại lục rủng rỉnh tiền bạc bắt đầu nhòm tới các nguồn tài nguyên và kênh tiêu thụ ở Việt Nam. Việc này gồm nhiều công đoạn, diễn ra bằng nhiều cách, với sự tham gia của nhiều lực lượng chuyên gia, trong đó chuyên gia pháp lý thường đóng những vai trò lớn trong xác định doanh nghiệp mục tiêu, nhận diện các yếu tố tạo nên giá thành, giúp thương thảo và thiết kế các hợp đồng cũng như làm thủ tục hành chính để hoàn tất việc mua bán. Tham luận dưới đây góp phần tìm hiểu và bàn luận một cách sơ lược về vài khía cạnh pháp lý có thể cần được lưu tâm trong quá trình mua bán công ty. [2] Đối tượng mua bán : Trên thực tế các loại hình doanh nghiệp đều có thể được mua bán, thậm chí các quyền lợi trong các liên danh không hình thành nên doanh nghiệp. Tuy nhiên luật pháp không mấy quan tâm đến việc mua bán kiok
PHÁP LUẬT VÀ SỰ ĐA DẠNG VĂN HOÁ - MỘT SỐ PHÁC THẢO TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM Pham Duy Nghĩa: Tham luận tại Đại hội 17, Hội Luật gia dân chủ thế giới, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội 08/06/2009 1. Nhận diện vai trò của pháp luật và văn hoá 1.1. Ngoài đời sống kinh tế và chính trị, đời sống văn hoá các dân tộc cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình toàn cầu hoá. Các giá trị văn hoá Phương Tây tràn ngập ở Việt Nam, lối sống hưởng thụ, sự đòi hỏi giải phóng các quyền cá nhân, sự xuất hiện không thể dập tắt của chủ nghĩa tôn trọng nhân cách cá nhân đang là những chủ đề lớn ở Việt Nam. Giữ lấy quốc tính, quốc tuý, quốc hồn- mà người ta kêu gọi là giữ lấy bản sắc dân tộc- đang là một mơ ước không dễ thực hiện đối với các dân tộc yếu, thiếu cá tính và dân tộc tính. 1.2. Một quốc gia với gần 60 tộc người- đôi khi khá khác nhau về nhân chủng- có nhiều vấn đề riêng về chính sách văn hoá, song trên hết sẽ là những chính sách hoà hợp văn hoá dân tộc, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích các cộng đồn