Skip to main content

Posts

Showing posts from January 11, 2009

Ngoi sao the ky moi: Xuan Ky Suu

NGÔI SAO THẾ KỶ MỚI Phạm Duy Nghĩa Mười năm đã trôi qua kể từ khi Liên hợp quốc tuyên bố năm giá trị cần hướng tới của thế kỷ 21, đó là tự do cá nhân, bình đẳng về cơ hội, thân thiện với môi trường, sẻ chia trách nhiệm giữa các thế hệ, kết đoàn và khoan dung. Năm giá trị lấp lánh như năm ánh sao, tuy xa mà gần, khi đồng nhịp với trái tim thanh niên, ngọn cờ ấy có thể tạo nên triều dâng sóng cuộn. Không mãi là con trẻ, thanh niên là những nhân cách phải tự lo, tự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình mai sau. Tự do khám phá, dám nghĩ lớn mới mong làm lớn, từ việc học nghề tới học làm người, không ai có thể học và làm thay thanh niên. Đón lấy kỹ nghệ Tây phương, song đừng quên người mẹ Phương Đông, ta khôn lớn bởi mẹ cha ta nâng đỡ. Khi hàng triệu những con người trẻ tuổi học cách nghĩ, cách sống tự do và khôn khéo giành và bảo vệ lấy sự tự do ấy, dân tộc ta sẽ là một dân tộc khoẻ khoắn của những con người dám làm, dám chịu. Tự do của mỗi con người thường dừng ở nơi có thể