Skip to main content

Posts

Showing posts from July 13, 2008

18 thang: chi duoc dung co mot lan

Tấm biển của VN, trong phòng họp của WTO, từ 18 tháng nay, chỉ được dùng có một lần, (mỗi lần phát biểu tấm biển sẽ được dựng ngược lên). Nghèo đói, ảnh hưởng quốc tế thấp.. chứ không phải là trung tâm vũ trụ như đài báo VN loan tin.