Skip to main content

Posts

Showing posts from July 6, 2008

11 nam... cho tam bien nho

Trụ sở WTO tại rue de Lausanne, phía sau nhìn ra hồ Giơ-ne-vơ. 11 năm đàm phán để đặt được một tấm biển nhỏ trong phòng họp. Ghi nhớ: có 4 "nước" Trung Quốc trong tổ chức này, họ đóng góp chi phí lớn nhất cho WTO.