Skip to main content

Posts

Showing posts from June 22, 2008

Ban ve nong dan tu goc nhin so huu

THÊM VÀI LỜI BÀN VỀ NÔNG THÔN TỪ GÓC NHÌN SỞ HỮU Phạm Duy Nghĩa Dù nhìn gần hay xa, bao giờ nông thôn cũng là tương lai của một xứ nông nghiệp. Ai giữ được nông dân, người ấy thường kiểm soát được nhiệt độ của chảo lửa chính trị quốc gia. Sự ổn định của nước ta phụ thuộc vào cách mà các nhà chính trị đối xử với nông dân. Hiện nay có ba nguy cơ đối mặt với những người dân quê, đó là: (i) nông dân mất ruộng, (ii) nông dân chán ruộng, (iii) nông dân chán chốn thôn quê. Ly nông, ly hương, ly tán bất đắc dĩ, vấn đề xã hội của nông dân có thể trở thành những quả bom nổ chậm. Bài viết ngắn dưới đây góp vài thiển ý nhằm tìm hiểu lợi ích của nông dân trong các chính sách công. Muốn dân không mất ruộng, phải xem lại chế độ sở hữu áp dụng đối với ruộng đất của nông dân. Muốn dân không chán ruộng, phải xem lại các chính sách tác động tới nông sản nhằm giúp nông dân được lợi. Có vẻ như một hạt thóc mang lại nhiều lời hơn cho người giữ độc quyền buôn bán giống, phân bón hay kênh xuất nhập