Skip to main content

Posts

Showing posts from June 8, 2008

Hoi Luat gia: Tam nhin 2020

GÓP Ý CHO CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM (Đà Nẵng, 10/06/2008- Thành phố này sạch-"đẹp" hơn Hà Nội nhiều rồi) Dưới đây là một số ý kiến cá nhân của tôi cho bản Báo cáo Chiến lược phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, tầm nhìn tới năm 2020: Về địa vị pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam Theo tôi nên suy tính để dự liệu Hội Luật gia Việt Nam sẽ phát triển thành một tổng hội có nhiều tổ chức nghề nghiệp liên quan đến pháp luật là hội viên. Cả tổng hội và các hội viên đều có thể có tư cách pháp nhân, hoạt động vừa liên kết, tương trợ thống nhất, vừa độc lập và tự chịu trách nhiệm. Cần làm rõ mấy vấn đề: - Hội Luật gia đại diện cho ai là chính, ai trong số những người được gọi là luật gia sẽ là những thành viên cốt lõi nhất của Hội (điều này là cần thiết, vì nếu Hội bao gồm luật sư, thẩm phán, kiểm soát viên, thi hành án, người trong nghề công an, công chức nhà nước, giáo viên…, phạm vi quá rộng thì lợi ích phân tán, Hội có đông thành viên nhưng chưa chắc đã mạnh); nếu t