Skip to main content

Posts

Showing posts from January 13, 2008

Giao luu tri thuc Viet

TRI THỨC: CHÚT NGỄNH NGÃNG ĐÓN XUÂN Phạm Duy Nghĩa Cuối năm nay tôi bị một trận ốm ra trò, người lúc nóng lúc lạnh tựa giá cả lên xuống ngoài ngõ. Bài dưới đây ghi lại những suy nghĩ lan man về giao lưu tri thức người Việt sống rải rác khắp năm châu, mà tôi nghĩ, cùng với những dòng vốn đầu tư, hàng hóa và giao lưu văn hóa khác.. sẽ róc rách hòa chảy tới đất nước này. Cứ 8 người sống trong nước thì 3 người ở nước ngoài , tri thức của người Việt Nam bởi thế được lưu giữ một phần ở trong nước, và một phần đáng kể tản mạn khắp hải ngoại. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn những giá đầy ắp sách cổ và tư liệu quý về Việt Nam ở tầng hầm thư viện Harvard Jenching, ở thư viện Max Planck Hamburg-(Thư viện Hoàng gia Phổ trước kia), ấy là chưa kể đầy ắp những lưu trữ về Việt Nam ở Pháp, Trung Quốc, Hà Lan và vô số những nơi không ngờ khác. Vấn đề lớn hiện nay là khơi thông những dòng trí thức Việt ấy, để cho một niềm đau xa xứ của cũng mau nhận được sự đồng cảm quê nhà. Với tri thức Tây, Tàu sự