Skip to main content

Posts

Showing posts from June 3, 2007

Hạ Long: Hội nghị bảo hiến

Thái Lan: thu nhập khoảng 2000 USD/người/năm vẫn còn chầy chật với bảo hiến. Liệu đã nên bàn tới chủ nghĩa bảo hiến ở Việt Nam, với mức thu nhập 600 USD/người/năm. Thu nhập liệu có liên quan gì đến bảo hiến?

Mười năm phấn đấu không bằng một giờ cơ cấu...

T hứ ba, 05/06/2007 "Một giờ cơ cấu", đại biểu QH đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho công việc tháng 07 tới chưa? Nước lọ cơm niêu, xa vợ con, hàng tháng trời ngồi nghe từ chuyện xì dầu có chất gây ung thư tới cổ phần hóa bệnh viện, thu nhập thấp... các vị đúng là phải hy sinh quá nhiều thứ để vì dân. Hình như dân biểu thường chỉ dành cho những người đã tương đối khá giả, không mấy vấn vương chuyện tiền nong, vì thế họ mới có năng lực giúp cho người khác. Trúng cử, chắc là vui, song không biết có lo không. Quốc hội khóa XI đã tạo nên nhiều lệ tốt, như đường ray có sẵn, sợ rằng QH khóa XII khó có thể phanh lại được nữa những sức ép cải cách quá mạnh mẽ. Một con tàu lớn, chắc là đang hướng tới một nền cộng hòa đại nghị. (Lần đầu tiên dùng blog, thử xem sao).