Skip to main content

Posts

Showing posts from April 23, 2017

Hủy hoại quê hương, muôn đời dân oán

Khẩn. Phú Yên đề nghị Trung ương và Hội nhà báo bớt đưa tin phá rừng, để yên cho tỉnh chọn gái đẹp. Còn nhớ, Thanh Hóa cũng đã đề nghị báo chí dừng đưa tin về cô gái thăng tiến thần tốc mà không rõ lý do. Những ví dụ lặp đi lặp lại này cho thấy: nếu không bị ép , chẳng chính quyền nào chịu trách nhiệm trước n hân dân. Có ba điều có thể quan sát. T hứ nhất , hệ thống cảnh báo ở địa phương dường như không còn mấy tác dụng. Ông Hội trưởng bảo vệ môi trường ở Phú Yên vẫn tỉnh queo cho rằng phá rừng làm sân golf là bình thường, không hại gì đến môi trường. Thứ hai, phân quyền cho địa phương mà chưa có cách ràng buộc kiểm soát quyền lực có thể dẫn tới nhiều tai hại, nền kinh tế cả nước bị phân tán, thiếu quy hoạch, tài nguyên mạnh tỉnh nào tỉnh đó tận khai thác. Và thứ ba, né tránh trách nhiệm, các quan chức địa phương che chắn cho nhau, tìm mọi cách chặn đứng sự tham gia điều tra, phát hiện sai phạm của báo chí. Cách đây một năm, cá chết, bốn tỉnh miền Trung điêu đứng. Người c