Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Với người xâm lược

Dùng máy bay, tàu chiến để xâm chiếm biển đảo thì phải gọi đúng tên là hành vi xâm lược. Vừa ăn cướp vừa la làng thì phải gọi đúng tên là láo xược, trắng trợn. Khỏi phải vòng vo tàu lạ với bạn vàng, bàn tay lông lá của kẻ cướp đã thò ra sau tấm giẻ rách của tình đồng chí. Ngoài giận dữ biểu tình, yêu nước là mỗi ngày âm thầm tẩy chay hàng Tàu, là mỗi ngày quyết liệt học theo người Tàu để kinh doanh buôn bán, là học và giỏi tiếng của họ để hiểu Tàu. Không hiểu họ thì không thể chiến thắng nổi họ.