Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2014

Ngày 17 Tháng 2

Rồi cuối cùng, phá tan câm lặng, một "tiếng súng đã vang" lên . Cầu mong lớp trẻ lớn lên biết giữ lấy hòa bình (và không ít trong số lớp già trước khi về với tổ tiên biết cúi đầu vì hổ thẹn).