Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2013

Hiến Pháp Cuba

Một chị giảng viên vừa đi chơi ở Cuba về, bảo rằng ở bên ấy Hiến pháp được bán chung với Xì-gà làm đồ lưu niệm cho khách du lịch. Chị ấy chụp mấy tấm hình.   Điều 2  ghi tên nước Cuba là Cộng hòa Cuba, chỉ ngắn gọn thế thôi.   Điều 5  ghi đại ý rằng: Đảng Cộng Sản Cuba, lực lượng theo đuổi tư tưởng của Marti và Chủ nghĩa  Mác-Lê nin, là lực lượng lãnh đạo cao nhất của nhà nước và xã hội, tổ chức và dẫn dắt các nỗ lực chung để đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.