Skip to main content

Posts

Showing posts from January 13, 2013

Năm Mới Quý Tỵ

"Người bạn láng giềng lớn XHCN"  của Đảng đã tới tấp ra đòn: chiếm Biển Đông, dụ dỗ thần phục, bao vây, kiểm soát, bẻ gãy mọi tư duy kháng cự. Nhân dân mệt mỏi tìm sinh kế, cờ phướn "Mừng Xuân" tả tơi giữa trời mưa rét. Một khúc quanh co mới trong lịch sử Việt Nam có lẽ đã bắt đầu.