Skip to main content

Posts

Showing posts from February 12, 2012

Bai phong van 2008 bi lang quen

Tập làm công dân Trò chuyện với ông Hồng Thanh Quang , đầu Mùa hè 2008 chuẩn bị một bài phỏng vấn cho Tạp chí Tinh Hoa, không rõ vì lý do gì bài không được đăng, 02/2012 ANTG Cuối tháng sử dụng lại.