Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2011
Tin về bầu cử ngày 22/05: Tổng chi dự kiến > 700 tỷ đồng, đến ngày 22/05/2011 Bộ Tài chính đã xuất 1031 tỷ đồng , để bầu ra: - 000. 492 Đại biểu Quốc hội (trong số 827 ứng viên, chắc còn tự rút, hiện 1,66 chọn 1) - 00 3.832 Đại biểu 63 Hội đồng nhân dân tỉnh - 0 21.131 Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (697 huyện/quận, trừ một số thí điểm bỏ HĐND) - 281.491 Đại biểu hội đồng cấp xã (11.142 xã, phường; trừ các phường thí điểm bỏ HĐND) Tổng cộng: 306.946 vị sẽ trúng và sẽ được gọi là 30 vạn đại biểu dân cử . Nôm na, cứ gần 300 dân nước ta có một người được gọi là " dân biểu ".

Sắt thép thì cứng, da thịt thì mềm

Sau khi đi xem phiên xử án tựa như xem kịch, hạ màn có người than rằng các diễn viên vào vai thật tồi, luật sư chỉ bận bịu hỏi những chuyện râu ria đâu đâu. Cái còng số tám bằng thép thì cứng mà da thịt người ta thì mềm. Khi nhà nước độc quyền sử dụng cường lực, có thể bỏ tù bất kỳ ai được xem là phạm tội, từng con người nhỏ nhoi chỉ có thể kháng cự với quyền lực nhà nước bằng những thủ tục tố tụng; thủ tục càng chặt chẽ, phiền toái, nhiều râu ria rắm rối nhiêu khê, tự do cá nhân càng có nhiều cơ hội được bảo vệ. Vài nguyên tắc râu ria ấy là: Chứng minh phạm tội là nghĩa vụ của công tố; bị cáo được giả định là vô tội, thiếu chứng cứ bị cáo phải được trả tự do ngay tại phiên tòa, Khi bắt người, phải có lệnh tòa, Sau khi bị bắt, nghi phạm có quyền im lặng cho đến khi được gặp luật sư bào chữa mà không bị coi là ngoan cố như một tình tiết tăng tội, Tham gia từ quá trình thẩm vấn, luật sư góp phần tìm và thẩm định chứng cứ, người buộc, kẻ gỡ, cuộc co kéo bắt bẻ nhau từng