Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2009

Xung quanh du luat ve tu do thong tin

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHO ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ LUẬT HỌC 2009-2011 (i) Những vấn đề về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Góp phần đánh giá 20 năm thực hiện chính sách cổ phần hoá ở Việt Nam (ii) Khảo sát thực trạng giải quyết tranh chấp trong các công ty tại TP HCM và Hà Nội giai đoạn 2007-2009: Những tranh chấp và kênh giải quyết phổ biến (iii) Tranh chấp đất đai ở Việt Nam giai đoạn 2006-2009: Nhận diện, phân loại và khảo sát một số tình huống điển hình (iv) Tư hữu hoá quyền khai thác và hưởng dụng công sản ở Việt Nam: Nghiên cứu một số tình huống điển hình (v) Nghiên cứu đánh giá thực trạng cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 (vi) Nguồn thu từ tiền cho thuê đất và cạnh tranh giữa các địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010: Nghiên cứu khảo sát và đề xuất chính sách (vii) Nghiên cứu khảo sát quản lý sở hữu trí tuệ trong một số doanh nghiệp quy mô lớn ở Việt Nam: Đánh giá nhu cầu hình thành bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ (viii) Góp vốn bằng công nghệ,

Be gai va canh sat dieu tra

BÉ GÁI VÀ CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Triệu tập cháu gái 7 tuổi ra trụ sở cảnh sát để lấy tin cho một vụ trọng án, người điều tra không một chút băn khoăn: điều gì luật không cấm thì cảnh sát có thể làm, trong thường ngày phòng chống tội phạm ai mà nhớ được những chuyện nhỏ nhoi. Song, một ánh mắt lo lắng tìm nơi bấu víu của con trẻ có làm cho người lớn động lòng? Cảnh giác với những đại sự, đôi khi người ta quên chăm chút cho sự tử tế đời thường; nguy cơ lớn có ai ngờ có nguyên căn từ những bất đắc chí tích góp hàng ngày. Tìm đến cảnh sát, người ta mong sự bình yên che chở. Song dường như sự tin yêu ấy cũng cần thêm vun đắp mới mong có một ngày người ta không còn cảm giác e sợ, ngại ngùng khi phải gặp công an. Vì vẫn còn chút xa cách ấy, việc bé gái 7 tuổi bị công an mời lên trụ sở mới thành chuyện xã hội đáng quan tâm. Điều gì luật không cấm, không có nghĩa là cảnh sát có thể được làm. Nhân danh công lực, người cảnh sát chỉ được thực thi những biện pháp nghiệp vụ được pháp luật cho phép. Nế