Skip to main content

Posts

Showing posts from October 7, 2007

Chia se hoa, phuc: An sinh xa hoi trong boi canh Viet Nam

CHIA SẺ HỌA, PHÚC: AN SINH XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM Phạm Duy Nghĩa (Bài gửi đăng TTCN) Sập cầu rồi bão lũ, tinh thần cứu tế và nghĩa thương không xa lạ trong cách nghĩ và hành xử của người Việt Nam. Sau cơn hoạn nạn, có thể cũng là lúc nên bàn thêm về trách nhiệm chia sẻ trong cộng đồng. Chủ không thể giàu nếu thợ bất an, quan không thể yên nếu dân khiếu kiện. An sinh là đích chung mà mọi gia đình, cộng đồng, nhà nước và xã hội đều muốn đạt tới. Bài viết dưới đây mạn bàn về an sinh như một quan niệm kiến tạo cuộc chung sống hoà bình giữa các thế hệ và cộng đồng dân cư....