Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2014

Xuân Thu Nhị Kỳ

Xuân Thu nhị kỳ, Quốc hội nước ta họp hai phiên toàn thể thường niên. Mỗi phiên kéo dài từ 30-40 ngày. Trong phiên họp cuối năm, ngoài các quyết định về ngân sách, Quốc hội kỳ này còn làm rất nhiều luật, giám sát và thảo luận chính sách như một diễn đàn cao cấp nhất đại diện cho cử tri toàn quốc. Vấn đề nóng và được cử tri quan tâm nhiều nhất hiển nhiên sẽ là tình hình phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Có việc làm, thu nhập ổn định, con cái được học hành tử tế, môi trường sống an toàn là quan tâm bậc nhất của tất cả cử tri. Để người dân tin tưởng, Quốc hội phải góp phần làm ra và giám sát thực thi các chính sách thiết thực ấy.   Muốn làm được điều đó chí ít cần tới hai điều kiện. Một là, Quốc hội phải ưu tiên làm đúng việc. Hai là, hình thức tổ chức và cung cách hoạt động phải phù hợp, đúng với chức năng của một cơ quan dân cử. Thời gian, sức người đều hạn hẹp, ưu tiên làm đúng việc có lẽ là phải bí quyết số một để bất kỳ ai muốn thành công. Điều này cũng đúng với một tổ chứ