Skip to main content

Posts

Showing posts from March 18, 2012
Tin đáng suy nghĩ Một bạn đọc của TT cho hay : Sáu năm trước, nợ gốc và lãi nước ngoài mà VN phải trả là 2 tỷ USD, năm nay đã hơn 4 tỷ USD (85.000 tỷ đồng). Nếu thu các loại phí mới đối với xe hơi và phí đường bộ như được loan tin, gom lại cũng được 21.000 tỷ, đóng góp 1/4 số tiền nợ gốc và lãi phải trả nước ngoài hàng năm. Té ra là thế, tăng các loại phí không chỉ vì ùn tắc giao thông. Dân mình è cổ cõng nợ quốc gia.