Skip to main content

Posts

Showing posts from March 9, 2008

Gop phan tim hieu van hoa phap luat

GÓP PHẦN TÌM HIỂU VĂN HÓA PHÁP LUẬT Phạm Duy Nghĩa [công bố trên Tạp chí của ĐHQG số tới ] Bài viết dưới đây bàn về văn hóa pháp luật của một quốc gia. Sau phần tranh luận về khái niệm văn hóa pháp luật và phạm vi ứng dụng của khái niệm này, bài viết phân tích mối quan hệ giữa văn hóa pháp luật quốc gia trong tương tác với khu vực và quốc tế, từng bước nhận diện những lát cắt và tiêu chí đánh giá hay đo lường của văn hóa pháp luật của một quốc gia. ( Ảnh bên: Một phiên xử án thời thực dân). Góp phần tranh luận về khái niệm và khả năng ứng dụng của văn hóa pháp luật Văn hóa là cách chúng ta sống-một cách quan niệm mơ hồ và tùy thích, rất Việt. Thì cũng thế, văn hóa pháp luật là một khái niệm khó định dạng; tuy nhiên trong khuôn khổ bài nghiên cứu này cần mặc định hình hài của nó để xây dựng tiêu chí đánh giá. Văn hóa có thể hiểu ở trạng thái tĩnh, song cũng có thể nghiên cứu trong quá trình biến đổi của nó. Trình độ văn hóa pháp luật của một quốc gia là một thang nấc trong quá trì